logo Historische Vereniging Schiedam
> Startpagina

Bouwkundig bezit van de Stad Schiedam


Lees verder bij:
  • een inleiding over het Bouwkundig Bezit.
  • het overzicht van architecten die genoemd worden in het Bouwkundig Bezit;

Stratenlijst
Van de volgende straten zijn de gegevens gepubliceerd:

Bokkensteeg
Brede Marksteeg
Broersveld
Broersvest
Grote Markt
Gruttersteeg
Hoogstraat
Koemarkt
Korte Dam
Korte Kerkstraat
Land van Belofte
Lange Kerkstraat
Lombardsteeg
Overmaassesteeg
Taansteeg
Zwaansteeg

De Historische Vereniging Schiedam beschrijft, fotografeert en selecteert alle gebouwen in Schiedam en Kethel van vóór 1970. Er is nu een begin gemaakt om de gegevens via scyedam.nl te publiceren. Op deze pagina vindt u overzicht van de gepubliceerde gegevens gerangschikt naar straat.
Aan elk pand is een waardering toegekend.

Er zijn drie graden:

Gebouwen van belang om uiteenlopende redenen.
Gebouwen van groter belang, inclusief die van bovenstedelijke waarde.
De overige panden zijn buiten de selectie gebleven, maar deze zijn wel opgenomen in de opsomming en de fotogalerij om te zorgen dat de overzichten van straatwanden compleet zijn.

Bij de afweging in welke categorie een pand valt is ondermeer gelet op ouderdom, stijlzuiverheid, oorspronkelijkheid, zeldzaamheid en plaats in de omgeving.

Soms kon alleen worden afgegaan op de (voor)gevel(s) en kap van de panden. Daar waar er kennis is betreffende achterzijde en interieur is dit meegewogen.

 

Rangschikking

De gebouwen zijn gerangschikt op straatnaam, daarna op straatwand en tenslotte op huisnummer. Eerst de zijde met de oneven nummering, daarna met de even nummering. Indien het huisnummer in een andere straat is aangegeven dan de voorgevel aanwezig is, en tevens bij complexen die meer straten beslaan worden verwijzingen genoteerd.

 

Beschrijving

Aan het begin van de beschrijvingen zijn de waarderingen vermeld (*, +) en tevens de monumentenstatus (RM voor rijksmonument, GM voor gemeentelijk monument). Waar mogelijk wordt verwezen naar meer gegevens in boeken en tijdschriften, soms is een link aangebracht naar gegevens elders op de site van de Historische Vereniging.

 

Foto’s

Naast iedere beschrijving is een foto van het pand afgebeeld. Met in de toekomst de mogelijkheid soms meer foto’s op te roepen via aanklikken. Boven de lijst met beschrijvingen is een galerij foto’s afgebeeld met de panden in de volgorde in de straatwand. Door het verslepen van de knop er onder kan "langs de panden worden gelopen".

 

Oproep

Het is niet mogelijk gebleken bij elk van de honderden panden degelijk archiefonderzoek te doen. Vooral aan eigenaren/bewoners/gebruikers die onvermelde interessante bouwkundige of historische gegevens weten, vragen wij dit aan ons te berichten via de knop "aanvullingen" die op iedere pagina staat.


Redactie: -
Foto’s: M. van Apeldoorn
Technische vormgeving op de website: F.B. Rosman

> Startpagina